Speciální pedagog s úplným vysokoškolským vzděláním.

Mnohaletou praxí /40 let/ ve zdravotnictví a školství - předškolním i základním. 

Osoba samostatně výdělečně činná od roku 1999. Od července 2019 nejsem zdravotní zařízení a všichni logopedičtí klienti musí přejít za poskytované sluby na přímou úhradu nebo přestoupit k jiné logopedce.

Všem Vám děkuji za důvěru, podporu a spolupráci.

Mgr. Květa Špániková

Aktivní nebo pasivní účast na akreditovaném kurzu, školení, konferenci nebo přednášce

 

Koktavost, breptavost

47. Česko- slovenské dny dětské neurologie a epileptologie

Letní škola barokní hudby

Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici I., II.

Pastorace nemocných

52., 53., 54., 57., Společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii

Epilepsie

24., 27., 29.,  Česko - slovenská psychoterapeutická konference

Neuromuskulární kongres

Disocialita a přizpůsobení

Neuronální mapy CNS

Inovační kurz z klinické afáziologie I., II.

metoda eeg - biofeedback

Afázie I., II.

Poruchy plynulosti řeči

Sluch, řeč, hudba

NLP - neurolingvistické programování I., II.

Foniatrie, fonetika, foném.

Palatolallie

Poruchy polykání

Dysartrie

Demence I, II.

........ a mnohé jiné.