Poruchou chování se zabývá etopedie.

Vychází z oborů psychologie, psychiatrie, trestního práva, sociologie....

 

 Pomohu Vám s nápravou

P O R U CH
CH O V Á N Í

-  agrese

-  šikana

-  záškoláctví

-  ruzné druhy  Z Á V I S L O S T Í  např.: kuřáctví, alkoholismus, kofeinismus, léky....

-  sociální nepřízpůsobilosti