Řečí se zabývá defektologický obor logopedie, sluchem surdopedie.

Vychází z oborů foniatrie, ORL a neurologie.

Nabízím prevenci a spolupráci při odstraňování všech vad Ř E Č I myšlené, mluvené, čtené a psané .

Prevenci a podpůrnou nápravu vad  SLUCHU,  HLASU u dětí i dospělých.

 

Podpořím

🙂 Správnou výslovnost všech hlásek u dětí a dospělých.

🙂 Tvorbu slabik, slov a vět u dítěte nebo dospělého / Afazie, CMP,  úrazy hlavy..atd./

🙂 Pasivní i aktivní slovní zásobu a její užívání u dětí nebo dospělých. Podpořím terapie u Alzheimra a jiných demencí....atd. 

 

Pomohu při minimalizaci a odstranění

👍  koktavosti

👍  breptavosti

👍  dysfázii

👍  afázii

👍 disartrii

👍 dysgrafii

👍 apraxií