Tělem se zabývá defektologický obor somatopedie.

Vychází z mnoha zdravotních oborů např. ortopedie, pediatrie, neurologie.....

Účinná pomoc při odstraňování

🙂pomočování u dětí, inkontinenci u dospělých, epilepsii, migréně, různých druhů tiků, závratí ....atd. Vývojových a únavových nedostatečností, držení hlavy, trupu, končetin, chůzi, nadváze i  alergiich např. astma, celiakie...atd.

🙂inervačních nedostatečnostech - tváře, jazyka, měkkého patra, sání, polykání, otáčení hlavy, trupu, lezení, sezení, stání, chůzi, úchopu ruky, opory palce, cílených pohybech, odvíjení chododla / např. při roztroušené mozkomíšní sleskleróze, po mrtvicích, obrnách, při cukrovce, chemoterapiích nebo u parkinsoniků....atd.                                                    

🙂poúrazových a pooperačních stavech mozku spojené s kvalitativním i kvantitativním výkonem při čtení, psaní, počítání, myšlení, výbavnosti a paměti např. při a po otřesu mozku, kómatu, kontuzi, vigilní kómatu, apalických stavech u všch věkových skupin.                                  

🙂vývojových potížích, které jsou spojené s genetickou zátěží, např. Downův, Rettův, Beckwith-Wiedemann syndrom......atd.

Dětská mozková obrna PŘED a PO. - pro více info. text pod videi.

PO - jednom měsíci intenzivní spolupráce

PO - dvou měsících intenzivní spolupráce.

DMO textová abstrakta z prezentací neurologického sjezdu v Praze 2009 a z 47. česko-slovenských dnů dětské neurologie a 26. česko-slovenského epileptologického sjezdu v Mikulově 2013.